Μεταλλείο Στρογγυλού στο Μαθιάτη. Επικίνδυνα βαρέα μέταλλα στο έδαφος του. Οι κάτοικοι εξαγγέλλουν κινητοποιήσεις.

ΝΕα Διεθνιστική Αριστερά

τοξικα_

Έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης του εδάφους του μεταλλείου του Στρογγυλού. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει ένας σοβαρός κίνδυνος

Δείτε την αρχική δημοσίευση 415 επιπλέον λέξεις

Advertisements
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Posted in Uncategorized | 1 σχόλιο